Party Rmx Forum

Muzyka => Rap => Wątek zaczęty przez: Marcello Luty 06, 2009, 21:14:12Tytuł: 2Pac
Wiadomość wysłana przez: Marcello Luty 06, 2009, 21:14:12
Witam,
Przed chwil? Najkel napisa? mi o swoim nowym pomy?le, dotycz?cym przedstawieniu kilku raperów w tym?e dziale. Jego my?l uwa?am za ciekaw?, wi?c w tym po?cie napisz? swoje osobiste refleksje na temat ikony Gangsta Rapu - Tupac'a Amaru Shakur.

***

Na pocz?tku moich wypocin, przedstawi? Wam histori? - W jaki sposób dowiedzia?em si? o Tupac'u.
Pewnego dnia, jak zwykle w tamtym czasie uda?em si? w odwiedziny do mojego przyjaciela, jak?e kochanego przez wi?kszo?? graczy - Rudka. Zawsze rozmawiali?my o tym samym, to o sporcie, to o grach, nie raz wymienili?my pogl?dy na temat naszych s?siadów [:D]. Nie pami?tam ju? dok?adnie kto, ale jeden z nas zacz?? temat o muzyce. Ja w tamtym okresie przepada?em za polskim 'rapem', w szczególno?ci za Jackiem Granieckim. Wówczas zafascynowany Rudolf oznajmi? mi, ?e Tede to gówno i znalaz? co? lepszego. Spyta? si? mnie czy s?ysza?em kawa?ki 2Pac'a, troszk? oburzony odpowiedzia?em, ?e w ogóle nie wiem kto to jest. S?siad wy?mia? mnie w swój charakterystyczny sposób po czym wr?czy? p?yt? z utworami Pac'a.
Poszed?em do domu. W?o?y?em p?yt? do no?nika i jak zaczarowany przes?ucha?em kilkana?cie utworów tam si? znajduj?cych. Wiedzia?em jedno - cz?owiek, który skomponowa? te kawa?ki jest fenomenalny.


(http://img16.imageshack.us/img16/9965/2pacxs8.jpg)


Tupac Amaru Shakur - 16.06.1971 - 13.09.1996.

Tupac bez w?tpienia jak wi?kszo?? czarnoskórych dzieci mia? trudne dzieci?stwo. Otacza?o Go wiele z?a, od nielegalnych interesów do morderstw czy innych zbrodni, mimo tego przejawia? spory talent artystyczny. Mama ma?ego ch?opca za wszelk? cen? chcia?a uchroni? swoje potomstwo, przez co cz?sto zmieniali miejsce zamieszkania. W roku 1986 rodzina, w której wychowywa? si? Tupac Amaru przeprowadzi?a si? do Baltimore, tam te? Shakur zapisa? si? do Baltimore School for the Performing Arts - niestety szko?y nie uko?czy?, lecz nie przeszkodzi?o to Pac'owi w napisaniu pierwszego rapowego tekstu, pod pseudonimem MC New York.
Dwa lata pó?niej Tupac pozna? przyjació?k?, która przedstawi?a Go z zespo?em Digital Underground. Wówczas MC New York zmieni? przydomek na Rebel of the Underground. Ludzie z zespo?u nie spodziewali si?, ?e maj? w swoich 'szeregach' przysz?? gwiazd? Gangsta Rapu...

Rok 1991 oznacza? dla Tupac'a karier? solow?, pod koniec roku wyda? swój pierwszy album 2Pacalypse Now, który pó?niej poprowadzi? rapera na sam szczyt i utrzyma? Go, pozostaj?c do dzi?. Nast?pne lata by?y dla 2Pac'a ci??kie, lecz rozwijaj?ce Jego nieprzewidywalny talent. Rok 94 jest znany bardzo dobrze dla wielomilionowych s?uchaczy gangsta rapu. Bohater tego tematu zosta? pi?ciokrotnie postrzelony i obrabowany. Gdy tylko wypisa? si? ze szpitala, Amaru oskar?y? o zamach P.Diddy'ego i Notoriousa B.I.G. Kolejny album Me Against the World przyniós? arty?cie niebywa?? chwa?? i status podwójnej platynowej p?yty. Kr?ci?o si? w okó? Niego wiele pi?knych kobiet, lecz podczas pobytu w wi?zieniu wybra? Keish? Morris. Tupac opu?ci? wi?zienie Clinton Correctional Facility dzi?ki kaucji w wysoko?ci 1,4 mln dolarów, wp?aconej przez Marion'a 'Suge' Knight'a. W zamian za ten uczynek, 2Pac mia? nagra? dla wytwórni Death Row Records trzy p?yty. Siedem miesi?cy przed ?mierci? ukaza?a si? p?yta All Eyez on Me, która otrzyma?a status platynowej p?yty w 4 godziny od czasu premiery, równie? otrzyma?a status diamentowej p?yty. W maju 1996 ukaza? si? singel 2 Of Amerikaz Most Wanted ze Snoop Doggiem, a w czerwcu Hit Em Up, w którym Shakur atakuj? raperów z East Coast. Tak zacz??a si? wojna pomi?dzy wybrze?ami USA.

Tupac Amaru Shakur zmar? w wieku 25 lat w University Medical Center na skutek odniesionych ran w bardzo kontrowersyjnym zdarzeniu. Mimo, ?e od Jego ?mierci min??o tyle lat, po dzi? dzie? nie rozwi?zano tej sprawy. Wiele osób oznajmi?o, ?e to B.I.G sta? za zabójstwem Pac'a [rewan? za obra?liwe kawa?ki i pobitego przyjaciela], natomiast Snoop Dogg od razu wskaza? Knight'a jako zleceniodawce zamachu. Za pewne nigdy nie dowiemy si? co tak naprawd? wydarzy?o si? w dzie? strzelaniny.

2Pac sta? si? ikon? muzyki. Znaj? Go ludzie na ca?ym ?wiecie - nie tylko s?uchacze rapu. Zosta? idolem dla wielu m?odych ludzi, poprzez swoj? odwag? i szczero?? w swoich tekstach. Nie ba? si? u?y? ci??kich dla drugiego cz?owieka s?ów. Jego utwory m.in. Dear Mama ?apa?y za serca. Bez w?tpienia jedyny i niepowtarzalny Król Gangsta Rapu.

[ * ]

Pozdrawiam ;)


Tytuł: Odp: 2Pac
Wiadomość wysłana przez: KOSTA Luty 08, 2009, 19:33:11
Ja i tak nadal bardzo przepadam za Jackiem Granieckim... :D Tupac nigdy jako? szczególnie mi do gustu nie przypad?.


Tytuł: Odp: 2Pac
Wiadomość wysłana przez: DeathMan Luty 08, 2009, 19:58:51
no tak bo ty sluchasz rapu dla dzieci... typu SouljaBoy czy inny lil Wayne.
Nie znasz sie na prawdziwym rapie.