Party Rmx Forum

o Forum => Newsy z strony g?ównej => Wątek zaczęty przez: Sebos Luty 22, 2009, 18:57:08Tytuł: Drobna zmiana regulaminu gry na Party Rmx Serwer (SA-MP)
Wiadomość wysłana przez: Sebos Luty 22, 2009, 18:57:08
Dzi? nast?pi?a zmiana w regulaminie gry na serwerze SA-MP by Party Rmx. My?l?, ?e ta zmiana by?a z dawna oczekiwana. Ponizej zamieszczam zmieniony fragment regulaminu:

Cytuj
2.4  - U?ywanie bugów wymienionych poni?ej:
                     > FastReload - pod ka?da postaci?, oboj?tne w jaki sposób go robisz, jest on zabroniony. Kara to od 7 do 14 dni bana
                     > NoReload - równie? zabroniony jest pod ka?d? postaci? - kara: od 14 do 30 dni bana
                     > Omijanie zabezpiecze? serwera poprzez u?ywanie programów, modów, b?d? komend na serwerze. Ka?da komenda ma swoje przeznaczenie - /ck s?u?y do "ucieczki" z pod kól samochodu, /savepos s?u?y do zapisania pozycji a /telpos do teleportowania si? do Niej, mo?na korzysta? z tego przywileju o ile strefa w której zapisali?my pozycj? nie jest zamkni?ta dla graczy. Kara za omijanie zabezpiecze? serwera to od 14 do 30 dni bana.
                     > Wszelkie inne bugi takie jak: glitch, pochylanie si? na motorze, przenikanie przez tekstury dopuszczam do u?ytku pod warunkiem, ?e nie b?d? one ingerowaly w rozgrywk? drugiego gracza - w razie pyta? jakie bugi s? zabronione które wy?ej nie by?y wymienione napisze w skrócie: WSZYSTKIE bugi które daj? ZNACZN? przewag? podczas walki s? zabronione - glitch si? w to nie wlicza, poniewa? jest to sposób wyj?cia ze strza?u a nie samego strzelania.


Tytuł: Odp: Drobna zmiana regulaminu gry na Party Rmx Serwer (SA-MP)
Wiadomość wysłana przez: Grazer1 Luty 23, 2009, 02:08:54
"WSZYSTKIE bugi które daj? ZNACZN? przewag? podczas walki s? zabronione - glitch si? w to nie wlicza, poniewa? jest to sposób wyj?cia ze strza?u a nie samego strzelania."

Czyli jak to jest? Sposób wyj?cia ze strza?u? Có?... u?ycie glitcha podczas pojedynku daj? nie tyle przewag? co praktycznie wygran?. Podczas jednego strza?u bez "wyj?cia ze strza?u" z glitchem mo?na odda? w kierunku przeciwnika dwa, mo?e nawet trzy strza?y. Je?eli chodzi o FAST-RELOAD - je?eli mam rozumowa? twoim tokiem my?lenia to równie? jest to "wyj?cie ze strza?u". Dlaczego? Strzelam raz, zmieniam bro? na inn? po czym powracam do pierwszej i znów. Przy pistolecie glitch pomaga przyspieszy? strzelanie. W FAST-RELOAD to samo mo?na zrobi? z sawn-offem! Przyspieszamy strzelanie!

Czy to nie jest ZNACZNA przewaga? A jasne, ?e jest! Osoba która gra tydzie?, dwa nie zna ani jednego ani drugiego sposobu i jest spokojnie spisana na straty.

Ju? znudzi?o mi si? wtr?canie ale tego typu "zmiany" rulesów s? zwyczajnie ?mieszne... albo si? zabrania wszystkiego albo niczego.